Hot News

HOT NEWS: Miễn phí vận chuyển cho khách lưu trú tại K/S Sammy Vũng Tàu

Từ ngày 01/03/2020  đến 31/5/2020 quý khách lẻ có đặt phòng lưu trú tại K/S Sammy Vũng Tàu khi sử dụng phương tiện vận chuyển là hãng xe Toàn Thắng thì sẽ được hoàn lại tiền vé 1 lượt ( TP. HCM – Ks/ Sammy) cho mỗi đặt phòng lưu trú 01 đêm và 02 lượt ( TP.HCM – K/S Sammy – TP .HCM) cho mỗi đặt phòng lưu trú từ 02 đêm trở lên